CHÚ Ý: Giao dịch nạp game Tiểu Yêu Tầm Đạo sẽ không làm thay đổi số lượng Funcoin và điểm hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game Tiểu Yêu Tầm Đạo.
Tiểu Yêu Tầm Đạo
Tiểu Yêu Tầm Đạo
Server