CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game Tiểu Yêu Tầm Đạo.
Tiểu Yêu Tầm Đạo
Tiểu Yêu Tầm Đạo
Server