CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game State of Survival Việt Nam.
Nạp 9Pay
State of Survival Việt Nam
State of Survival Việt Nam
Server