CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
Nạp 4T
Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên
Server