CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game MU: Vượt Thời Đại.
MU: Vượt Thời Đại
MU: Vượt Thời Đại
Server