CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game MU: Vượt Thời Đại.
Nạp 9Pay
MU: Vượt Thời Đại
MU: Vượt Thời Đại