CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game Mu Vinh Dự.
Mu Vinh Dự
Mu Vinh Dự
Server