CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game Đấu La Đại Lục: Hồn Sư Đối Quyết.
Đấu La Đại Lục: Hồn Sư Đối Quyết
Đấu La Đại Lục: Hồn Sư Đối Quyết
Server