CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game Soul Land: Đấu La Đại Lục-Funtap.
Nạp 9Pay
Soul Land: Đấu La Đại Lục-Funtap
Soul Land: Đấu La Đại Lục-Funtap