CHÚ Ý: Thanh toán vào game này sẽ không cộng Funcoin, không tính điểm lên hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game SoulLand: Đấu La Đại Lục.
SoulLand: Đấu La Đại Lục
SoulLand: Đấu La Đại Lục
Server