CHÚ Ý: Giao dịch nạp game Ant Legion sẽ không làm thay đổi số lượng Funcoin và điểm hạng FunVIP.
CHÚ Ý: Tài khoản thóc không hỗ trợ nạp cho game Ant Legion.
Ant Legion
Ant Legion
Server